PRIVAATSUSTINGIMUSED

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Define
Trade OÜ (edaspidi Resale) veebilehel https://www.resale.ee (edaspidi veebileht).

Mõisted
Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja)
isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine,
parandamine või eemaldamine.
Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, soetavad tooteid või edastavad
Resale’le informatsiooni, näiteks e-posti teel päringu.
Tooted on kõik Resale veebilehel müüdavad tooted.
Isikuandmete töötlemine
Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas
käesolevate privaatsustingimustega.
Resale kogub veebilehe kaudu alltoodud isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:
 kasutaja e-posti aadress – liitumisel meililistiga või e-posti teel kirja saatmisel;
 kasutaja nimi, aadress, telefon, e-posti aadress, soetatud toode, kogus, hind,
kuupäev – ostu sooritamisel;
 veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.
Isikuandmete kasutamine
Resale kasutab isikuandmeid:
 kasutajale toodete müügiks, kasutajaga suhtlemiseks, toodete saatmiseks ja
arvete edastamiseks;
 kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest toodetest,
kampaaniapakkumistest, loosimistest ja blogipostitustest, kuid seda ainult
kasutaja eelneval nõusolekul.

Resale kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse
parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.
Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui
see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh toodete müügiks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
Kolmas isik on Resale lepingu- või koostööpartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote
või teenuse abil pakub Resale kasutajale teenuseid.
Resale kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:
 makselahendusi (pangad, järelmaksupakkujad, Maksekeskus*),
 toodete transporti,
 veebilehe majutust,
 veebilehe IT-tuge,
 e-mailide edastamist ja haldamist,
 veebilehe kasutusstatistika kogumist,
 sotsiaalmeedia kasutamist,
 raamatupidamistarkvara kasutamist.
Selliste teenuste osutamisel võib lepingu- ja koostööpartneritel olla juurdepääs kasutaja
isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda. Lepingu- ja koostööpartneritel
õigusaktidest tulenev kohustus rakendada ja kohaldada turvameetmeid, et tagada
isikuandmete puutumatus ja turvalisus.
* Resale on isikuandmete vastutav töötleja, Resale edastab maksete teostamiseks vajalikud
isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Isikuandmete säilitamine ja turvalisus
Resale säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest
tulenevalt vajalik. Näiteks ostuga kaasnevate isikuandmete või meililistis olevat e-posti
aadressi säilitatakse seni, kuni kasutaja avaldab soovi need sealt eemaldada. Näiteks
raamatupidamisandmeid säilitatakse tulenevalt seadusandlusest 7 aastat majandusaasta
lõppemisest.
Resale rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks.
Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel
ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.
Kasutaja õigused
Kasutajal on õigus igal ajal:
 taotleda juurdepääsuks oma isikuandmetele,
 taotleda oma isikuandmete parandamist või täiendamist,
 taotleda oma isikuandmete kustutamist;
 taotleda isikuandmete töötlemise piiramist;

 taotleda isikuandmete ülekandmist.
Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti
aadressile info@Resale.ee vastavasisuline sooviavaldus.
Kui kasutaja kuulub Resale meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja
loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.
Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja
seadete alt.
Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus
pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.
Küpsised
Nagu enamik veebilehti, kasutab ka Resale veebileht erinevate funktsioonide jaoks
küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning
koguda kasutusstatistikat.
Kasutades Resale veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras
kirjeldatud viisil.
Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt
kasutatavasse seadmesse. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt,
näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.
Küpsiseid on kahte tüüpi:
 Püsiküpsised on püsivad, neid ei eemaldata enne kui kasutaja need kustutab või
kuni need aeguvad (sõltub küpsise säilivusajast). Neid võidakse kasutada näiteks
kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu
kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete
kogumiseks.
 Ajutised küpsised ehk sessiooniküpsised on ajutised ja eemaldatakse, kui
kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Sessiooniküpsiseid
võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks toote soetamise jms
võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et
seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised
koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning
annab alusandmed, et viia läbi efektiivset turundustegevust.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised
lubatud.
Enamik veebilehitsejaid on automaatselt seadistatud küpsiseid vastu võtma. Soovi korral
võib kasutaja küpsised oma veebilehitsejas ära keelata aga tasub meeles pidada, et sellega
võivad kaduda mõned funktsioonid, mis on vajalikud Resale veebilehe korralikuks
toimimiseks. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks
siit: Firefox, Chrome, Internet Explorer.
Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Resale Google Analytics teenust, kogudes andmeid
külastatud sisulehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete,
sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.
Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma
küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab
kasutaja paigaldada Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise
brauserilaiend, mis toimib kõigi enimlevinud veebilehitsejatega.
Privaatsustingimuste muutmine
Resale jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata,
eesmärgiga kindlustada tingimuste vastavus õigusaktidele.
Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta
meiega ühendust e-posti aadressil info@Resale.ee

Toode on lisatud ostukorvi